Won Do Szunim

Dharma név: Won Do (Szunim)

Jelentése: Eredendő Ösvény

Eredeti név: Stifter Imre

1989-ben alapító tagja volt az első magyarországi zen közösségnek. Az 1990-es évben öt és tíz fogadalmakat tett  A Zen Kvan Um Iskolája szervezésében. Ezt követően Varsóban, Szung Szán zen-mester irányítása alatt 1991. május 18.-án lett szerzetesnövendékké.
Hazaérkezvén május 27.-én 108-ad magával együtt megalapította a Tan Kapuja Buddhista Egyházat
1993-tól hosszabb-rövidebb megszakításokkal, tizenkét évet gyakorolt külföldi templomokban, kolostorokban (pl. Korea, USA, Lengyelország, Franciaország, Japán.) Teljes jogú szerzetessé 1996. október 27.-én Koreában, Tong Do Sza templomában avatták.
Mestere, Szung Szán zen-mester halálát követően 2005 májusában tért vissza Magyarországra. Jelenleg zen-buddhista szerzetesként, (zen-papként) tevékenykedik és megpróbálja segíteni a magyarországi zen közösségeket. Köztük a Kvan Um Zen Magyarország csoportjait.