A zen kör

Heti tanítás
kedd, 2016 január 26. - kedd, 2016 február 2.

A Kvan Um Zen iskola alapítója.

A koreai Csogje Rend 78-ik pátriárkája. Ko Bong zen mester tanátadása révén vált 22 éves korára a legfiatalabb koreai zen mesterré.

Egy este Szung Szán zen mester a következő Dharma beszédet tartotta a Providence Zen Központban:

Mi a zen? A zen: önmagunk megismerése. Mi vagyok én?

A zen jelentését egy kör segítségével fogom magyarázni. A körön 5 pontot jelöltünk ki: 0°, 90°, 180°, 270° és 360°, mely utóbbi pontosan ugyanaz, mint a 0°.

A 0°-tól a 90°-ig terjedő résszel kezdjük.
Ez a gondolkodás és a ragaszkodás területe. A gondolkodás vágy, a vágy szenvedés. Minden dolog ellentétekre szakad: jóra és rosszra, szépre és csúnyára, enyémre és tiédre, szeretetre és utálatra. Megpróbálok boldog lenni, és elkerülni a szenvedést. Tehát itt az élet szenvedés, és a szenvedés élet.

90°-on túl van a Tudatos vagy Karmikus Én. A 90° alatt a névhez és formához, valamint a gondolkodáshoz ragaszkodsz. Mielőtt megszülettél, zérus voltál, most egy vagy; valamikor meghalsz, és megint zérus leszel. Tehát a zérus egyenlő az eggyel, és az egy egyenlő a zérussal.
Itt minden ugyanaz, mert ugyanabból a lényegből származik. Mindennek van neve és formája, de a nevek és a formák az ürességből jönnek, és oda térnek vissza.
Ez még mindig gondolkodás.

180°-nál nincs gondolkodás. Itt az igazi üresség megtapasztalása van. A gondolkodás előtt nincsenek szavak, nincs beszéd. Tehát nincsenek hegyek, folyók, nincs Isten, sem Buddha, nincs semmi. Csak…
(Ekkor Szung Szán zen mester az asztalra ütött, majd így folytatta:)

A következő a 270°-ig terjedő rész, a mágia és a csodák birodalma.
Itt teljes szabadság van, mindenféle tér- és időbeli akadály nélkül. Ezt hívják élő gondolkodásnak.
Felvehetem egy kígyó testét. Lovagolhatok a felhőn a Nyugati Mennyekbe. Járhatok a vízen. Ha élni akarok, élek; ha meg akarok halni, meghalok. A szobor sír. A föld sem nem világos, sem nem sötét. A fának nincs gyökere. A völgynek nincs visszhangja.

Ha 180°-nál maradsz, ragaszkodsz az ürességhez.

Ha 270°-nál, akkor a szabadsághoz

360°-nál minden éppen olyan, amilyen; az igazság éppen ilyen. Ami azt jelenti, hogy nincs ragaszkodás semmihez sem. Ez a pont ugyanaz, mint a 0°: tehát visszaérkeztünk oda, ahonnan elindultunk, ahol mindig is voltunk. A különbség annyi, hogy a 0° a ragaszkodó gondolkodás, míg a 360° a nem-ragaszkodó gondolkodás.

Például, ha ragaszkodó gondolkodással vezetsz, elkalandozik a figyelmed, és átmész a piroson. A nem-ragaszkodó gondolkodás azt jelenti, hogy a tudatod mindig tiszta. Így, amikor vezetsz, nem gondolkozol; csak vezetsz. Az igazság éppen ilyen. A közlekedési lámpa pirosat mutat: megállsz. Amikor zöldre vált: elindulsz.
Ez az intuitív cselekvés, mely mentes a vágyaktól és a ragaszkodástól. A tudatom olyan, mint a tiszta tükör: mindent úgy tükröz, ahogy épp van. Amikor piros szín jelenik meg, a tükör pirosat mutat. Amikor sárga szín jelenik meg, a tükör sárgát mutat. Így él a Bódhiszattva. Nincsenek önös vágyaim. Mindenkiért cselekszem.

A 0° a Kis Én, a 90° a Karmikus Én, a 180° a Nem-Én, a 270° a Szabad Én, a 360° a Nagy Én.

A Nagy Én végtelen térben és időben; nincs élete és nincs halála.
Egyedüli kívánságom, hogy megszabadítsak minden érző lényt. Ha az emberek boldogok, én is boldog vagyok; ha szomorúak, én is szomorú vagyok. A zen a 360° elérése. Amikor ezt eléred, a kör minden pontja eltűnik.

A kör csak egy zen taneszköz. Igazából nem létezik.
A gondolkodás egyszerűsítésére és a tanítvány megértésének ellenőrzésére használjuk.

(Szung Szán zen mester könyvet és ceruzát vet a kezébe, és ezt kérdezte:)
Ez a könyv és ez a ceruza azonos vagy különböző?

0°-nál különbözőek,

90°-nál, mivel minden egy, a könyv ceruza, a ceruza könyv.

180°-nál elvágsz minden gondolkodást, tehát nincsenek szavak és nincs beszéd.
A válasz csak… (Ekkor az asztalra ütött.)

270°-nál tökéletes szabadság van, tehát a jó válasz: a könyv dühös, a ceruza nevet.

Végül 360°-nál az igazság éppen ilyen. Jön a tavasz, kinő a fű. Belül világos van, kívül sötét. Háromszor három az kilenc. Minden olyan amilyen. Tehát a jó válasz: a könyv könyv, a ceruza ceruza.

Tehát a válasz minden ponton más. Melyik a helyes? Tudjátok?

No, itt van egy: mind az öt hibás. Miért?

(Néhány másodpercnyi csend után a zen mester elkiáltotta magát:)

KHA!!!

(Majd így folytatta:)

A könyv kék, a ceruza sárga. He megértitek, megismeritek önmagatokat.
Ám, ha megismeritek magatokat, harminc ütést adok. Ha nem akkor is.
Miért?

(A zen mester ismét várt egy kicsit, azután így szólt:)

Ma nagyon hideg van.